ÖFS - Förbättrad presentation av nyheter

2004-08-14 | Hemsidan har nu vidareutvecklats lite för att på ett bättre sätt presentera nyheter med koppling till ÖFS och dess verksamheter.Bland annat föregås nu alla nyhetsrubriker med det datum då notisen publicerades på hemsidan. Det finns nu också ett ordentligt nyhetsarkiv där alla gamla nyheter återfinns samt en sökfunktion med vars hjälp du enkelt hittar alla nyhetsnotiser som innehåller ett visst ord.

Via den nya kalender-funktionen håller du dig smidigt informerad om vad som är på gång inom ÖFS och närliggande områden, exempelvis på Flygvapenmuseum. I övre delen av förstasidans nyhetsspalt, visas alltid datumet för när kalendern senast uppdaterades. Kalendern innehåller också funktioner för att söka efter händelser inlagda i kalendern likväl som möjlighet att lista de senast inlagda.