Stig Holmström | 2013-03-20

Om ÖFS

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap - ÖFS - bildades våren 1967 med huvuduppgiften att stödja tillkomsten av ett flygmuseum i Linköping. Sällskapet har sedan bildandet vuxit ut till att bli en av landets största flyghistoriska organisationer med närmare 2000 medlemmar såväl inom som utom Sverige. När Flygvapenmuseum på Malmen invigdes i mars 1984 var det första målet uppnått. Nu kompletterades föreningsnamnet med ”Flygvapenmusei Vänner” och olika former av stöd till museet blev en av säll­skapets huvuduppgifter. Men även på många andra sätt bidrar ÖFS till att bevara svensk flyghistoria, där bland annat upprustning och drift av Flygets Hus i Malmslätt ingår.

Verksamheterna bedrivs huvudsakligen inom olika arbetsgrupper med hjälp av frivilliga insatser från medlemmarna och mycket dokumenteras i ÖFS egen medlemstidskrift ”ÖFS Meddelande” som utkommer fyra gånger per år. Det nära samarbetet med Flygvapenmuseum är både en inspirationskälla och en reell möjlighet att bidraga i arbetet med Sveriges flyghistoria.

ÖFS Stadgar
Vid årsmötet 2007 då ÖFS 40-årsjubilerade, uppvaktades sällskapet av Flygvapenmuseum som skänkte nya ÖFS-mössor till alla deltagare. Gissa om detta uppskattades!


Det renoverade Flygets Hus efter nyinvigningen 2009.


Medlemmar av restaureringsgruppen i färd med att avlägsna den gamla dukklädseln på Catalinan och iordningsställa och reparera vingstrukturen inför kommande omdukning.


Här finns ÖFS flyglitteratur samlad i biblioteket vid Drakenrummet i Flygets Hus.


ÖFS omfattande flygfilmbibliotek finns i ÖFS Kansliet i Flygets Hus.