ÖFS - Nytt ÖFS Meddelande

2004-08-14 | #pic#ÖFS Meddelande kom ut med ett nytt nummer i månadsskiftet juni/juli. Där finns bland annat en del att läsa från årsmötet, Axel Carlesons artikel Provtur med otur, och inte minst en ett uppslag om Stiftelsen för Flygmuseet. Nästa nummer, nummer tre i år, utkommer i slutet av september.