ÖFS - E-postadress till Gösta Persson

2005-03-15 | Nu har även vår mångsysslare, restaurerare och medlemsregistrator Gösta Persson ordnat med e-postadress, han nås på; gsta.persson@telia.com