ÖFS - Resumé av ÖFS årsmöte 2007

2007-03-30 | #pic#ÖFS årsmöte genomfördes traditionsenligt i Flygets Hus den 24 mars. Omkring 90 personer deltog i mötet. Närvarande på mötet var bland annat de tre museicheferna Axel Carleson, Sven Scheiderbauer och Mikael Parr. Dessutom Christina Lindberg från Flygrevyn, Ulf Edlund ordförande i SFF och Arne Fagerstedt ordförande i Saabs Veteranklubb.Kort video från Flygmuseets tillkomst och invigning visades i samband med mötets öppnande. Årsmötesförhandlingar i vanlig ordning genomfördes. Bland annat togs följande upp:Årsmötet avslutades med ett mycket uppskattat föredrag av Sven Scheiderbauer. Föredraget omfattade dels Bodö i Norge dels Norsk Luftfartsmuseum där Sven Scheiderbauer är chef. Därefter vidtog sedvanlig samvaro med fika och flyghistorier.

Bildtext: Alla 90 årsmötesdeltagarna på Flygets Hus trappa.#fa=22#