ÖFS - Nyttjarträff och skötseldag i Flygets Hus

2007-05-09 | Arbetsgruppen Flygets Hus hade kallat till nyttjarträff och skötseldag onsdagen den 15 april. I det vackra vädret infann sig ett 15-tal nyttjare och ÖFS-medlemmar på eftermiddagen och tillsammans med Arbetsgruppen Flygets Hus städade både inomhus och utomhus. Omkring kl 17:30 var städningen klar och deltagarna bjöds på kvällsfika och därefter information från Arbetsgruppen och tillfälle till frågor. Arbetsgruppen Flygets Hus framför ett stort tack till alla som deltog och lovar att det inte var sista gången som vi bjuder in till skötseldag.
Sven-Olof Rytterdahl
Sammankallande Arbetsgruppen Flygets Hus