ÖFS - FLIT igen i Flygets Hus

2007-10-25 | #pic#Åter har ett spännande flyglitteraturmöte (FLIT) ägt rum i vårt Flygets Hus. Den 6-7 oktober träffades och umgicks drygt åttiotalet författare, försäljare, biblioteksinköpare och vanliga flygboksläsare. Som vanligt mot bakgrund av intressanta föredrag, presentation av nyutgiven och kommande flyglitteratur. Och, inte minst, omröstningen av Årets Flygbok.Programmet inleddes med ett lika hjärtligt som öronbedövande hälsningsanförande av landshövding Björn Eriksson. Vältaligt skildrade han Malmens och Saabs historiska och nuvarande betydelse för det svenska militära flygets fantastiska utveckling.

Mikael Parr redovisade pågående planering och projektering av utbyggnaden av Flygvapenmuseum.

Följande anföranden rörde sedan så skilda ämnen som projekteringen av JA 37 Viggen, SAS´ flygplansköp, frågan om det svenska militärflygets vagga samt kåseri om Sven Lampells flygargärning.

Till årets flygbok utsågs "Hemliga Sovjetiska Flygprojekt under Kalla Kriget". Författare Carl-Gustaf Ahremark med bistånd av ryskspråkige finländaren Carl-Fredrik Geust.

KSAK:s guldmedalj utdelades till Sven Scheiderbauer och KSAK:s guldplakett till Saab-Veteranerna.

Se mera om FLIT-träffen i nästa ÖFS Meddelande.

Bildtext: Årets flygbok "Hemliga Sovjetiska Flygprojekt under Kalla Kriget". Författare Carl-Gustaf Ahremark med bistånd av ryskspråkige finländaren Carl-Fredrik Geust. Foto: Sven-Erik Jönsson