ÖFS - Renovering av Flygets Hus

2008-05-08 | Efter det positiva beskedet om pengar från Westman-Wernerska Fonden att användas till ommålning av huset, är nu planeringen för arbetena igång. Firman som ska måla har redan inspekterat, och möte med länsantikvarien kommer att ske i närtid. Arbetena förväntas kunna påbörjas efter semestern i år och sträcker sig troligen ett par år framåt i tiden. Se även notis från 7/3:
#newsref=2008-03-07_0#