ÖFS - Planen för Flygets Hus-renovering

2008-05-31 | Länsantikvarie Bengt Häger och målarmästare Anders Ek har nu besiktigat huset och fasadrenoveringen planeras starta upp andra veckan i augusti. Arbetena kommer inte nämnvärt att störa eller begränsa våra ordinarie verksamheter i Flygets Hus. Under arbetets gång kommer frivilliga insatser av typ enklare trä- och snickerijobb att erfordras. Frivilliga ombedes kontakta ÖFS Kansli, tfn 013-297598 alternativt e-post kansli@ofsflyg.se. Se även tidigare notiser:
#newsref=2008-05-08_1#
#newsref=2008-03-07_0#