ÖFS - ”Daisy” was here

2008-08-25 | #pic#Flygande Veteraner lunchade som planerat hos oss den 11/8. Som vanligt ett trevligt och flygintresserat gäng som vi gärna ser här även i framtiden.

Bildtext: Från Flygande veteraners besök i Flygets Hus 11 augusti 2008. Från vänster Bengt Wohlin, Erik von Rosen och Kjell Nordström. Foto: Ingvar Svensson.#fa=5#