ÖFS - AG Flygets Hus behöver förstärkning

2008-09-11 | Det skulle behövas några nya krafter i Arbetsgruppen Flygets Hus. Gruppen träffas regelbundet en gång per månad och går igenom kommande verksamheter, samt planerar och genomför nödvändiga åtgärder i och utanför huset. Utomhus pågår för närvarande fasadrenovering, vilket kan kräva viss medverkan av medlemmarna, och inomhus renoveras just nu ÖFS-kontoret vartill hantverkskunniga är välkomna. Även inventering, arkivering samt utställning och presentation av Sällskapets litteratur, modeller, tavlor, etc ingår i arbetsgruppens uppgifter. Anmäl ditt intresse till Sven-Olof Rytterdahl på tfn 013-211929 eller maila till kansli@ofsflyg.se.