ÖFS - Renoveringen av Flygets Hus

2008-09-22 | #pic#Verksamheten med ommålning av Flygets Hus pågår nu för fullt. Två sidor (söder och väster) av huset är skrapade och grundoljade. Provmålning, av en liten yta på huset, har i dagarna gjorts för bedömning av kulör på huset. Efter ytterligare möte med länsantikvarien beslutas om kulör. En första grundmålning av de två sidorna på huset planeras ske under hösten. Ombyggnad av ÖFS-kontoret har även startats. Vissa garderobs- och förrådsutrymmen tas bort och kontoret blir därmed några välbehövliga kvadratmeter större. I samband med målnings- och ombyggnadsjobben har de kunniga Radioamatörerna passat på att reda ut och dra om de gamla och omfattande teleinstallationerna i huset. Det innebär att en del "ormbon" i huset, samt yttre ledningar på husets fasad, har försvunnit. Bra jobbat!

Bildtext: Färgen på södra väggen ska skrapas bort.#fa=4#