ÖFS - FLIT 2008

2008-10-13 | #pic#Den årliga flyglitteraturträffen (FLIT) genomfördes i Flygets Hus för 25:e gången den 4-5 oktober. Ett 30-tal böcker presenterades för de drygt 70 deltagarna, och till årets flygbok utsågs Mikael Forslunds bok om amerikanska flygplanprojekt, J9, J10 och B6 med svensk anknytning. Ordförande Per Pellebergs tog också tillfället i akt att dela ut ÖFS Stiftelses stipendium till Lennart Andersson, som var förhindrad att närvara vid årsmötet tidigare. Han får stipendiet för sitt arbete med att lyfta fram flyghistoria ur såväl svenska som utländska arkiv. Lennart medverkade också i FLIT-programmet och höll ett uppskattat föredrag om "Flygboksförfattarens vedermödor".

Bildtext: Lennart Andersson mottager stipendium från ÖFS.#fa=1#