ÖFS - Renoveringen av Flygets Hus

2008-10-30 | Det omfattande renoveringsjobbet utomhus avbryts nu inför vintern. Två väggar är nu skrapade, reparerade och grundmålade. Arbetet med husets yttre planeras återstartas, beroende på vädret, tidigast i mars nästa år. Arbetet med ÖFS-kontoret fortsätter. Garderob och innerväggar har rivits och dörren till kontoret har flyttats. Vid rivningen hittades ytterligare ett fönster i kontoret. Det är nu frilagt. Under det nu delvis frilagda innertaket hittades även den ursprungliga vinröda takpanelen från tiden före övervåningens tillkomst (1940). Takpanelen kan eventuellt bevaras? Renoveringsarbetet planeras slutföras under våren.