ÖFS - Höststädning i Flygets Hus 2008

2008-11-12 | #pic#Sedvanlig höststädning i Flygets Hus genomfördes onsdagen den 12 november. Aktuella föreningar i Flygets Hus, i samverkan, tog hand om höstlöv, dammsugning, golvvård mm. Efter städningen följde gemensam fika. Sven-Olof Rytterdahl förmedlade aktuell information om Flygets Hus. Husets ursprung och utseende presenterades. Drift och kostnader för huset samt respektive förenings nyttjande redovisades. Aktuell fördelning av kostnaderna samt fördelningen på föreningar kommenterades.

Bildtext: Fika och redovisning efter genomförd höststädning. Sven-Olof Rytterdahl redovisar läget för föreningarna i Flygets Hus.#fa=2#