ÖFS - Vårens nyttjarträff i Flygets Hus

2009-05-12 | #pic#Skötsel- och nyttjarträff genomfördes den 4 maj med ett 20-tal deltagare från ÖFS och aktuella föreningar under ledning av klubbmästare Sven-Olof. Mycket arbete blev utfört både inom- och utomhus.

Bildtext: Kort avbrott i verksamheten.#fa=13#