ÖFS - Flygets Hus återinvigt

2009-09-05 | #pic#Efter ca ett och ett halvt års omfattande renovering är nu Flygets Hus klart, traditionsenligt gulmålat och återinvigt. Ett 60-tal personer från industrin, kommunen, Flygvapenmuseum och föreningar med anknytning till flyget, Malmen och Linköping, samt representanter för sponsorerna hade hörsammat vår inbjudan till invigningen som genomfördes i strålande solsken på eftermiddagen den 1 september.Vår ordförande, Per Pellebergs, höll invigningstalet och berörde där husets historia alltifrån dess tillkomst som underofficersmäss 1889, till hur det på 1980-talet räddades från grävskoporna genom initiativ av F3 Kamratförening med Översten Gösta Norrbom i spetsen samt ÖFS, och med benäget bistånd av dåvarande Länsantikvarien Sven E Noréen.

Sedan dess har tidens tand gnagt på husets fasad som till slut blev i stort behov av renovering och målning. Pellebergs framhöll att utan ekonomisk support utifrån skulle ett sådant projekt överhuvudtaget inte varit att tänka på. Men undrens tid är tydligen inte förbi; ÖFS lyckades hitta sponsorer som välvilligt ställde upp med medel så att projektet kunde sättas igång. Och med tillskott av en del eget kapital och även egna arbetsinsatser kunde vi ro det hela i land.

De sponsorer som vi mest har att tacka är Westman-Wernerska Stiftelsen, Länsstyrelsen, Saab Aerosystems, Sparbanksstiftelsen Alfa och Målerifirman Bröderna Ek.

Ett varmt tack framfördes också till Länsantikvarien Bengt Häger, som i många år stöttat ÖFS och Flygets Hus med råd och dåd, dels till målarfirman Bröderna Ek vars skickliga medarbetare som trots en del oväntade svårigheter dök upp under arbetets gång, höll tidplanen, liksom murare Drott som fixade grunden.

Ett tack framfördes även till de övriga föreningarna i huset, som bidrar till att göra Flygets Hus till ett levande hus och alltid ställer upp och hjälper till med skötsel, kunskaper och entusiasm.
Tack även till grannarna på alla sidor om Flygets Hus, inkluderande Helikopter-flottiljen och Flygvapenmuseum och slutligen tack även till ÖFS Styrelse, AU och Ag Flygets Hus som alla på olika sätt varit engagerade i projektet.

Därefter fick Borgmästaren Ann-Cathrin Hjerdt ordet. Hon framhöll vikten av att man bevarar sin historia, särskilt sådant som har med flyg att göra i Sveriges flygstad, Linköping. Hon uttryckte också sin beundran över det imponerande arbete som nedlagts, och gratulerade ÖFS till sitt nya fina hus, varefter Borgmästaren med van hand klippte det blågula bandet och förklarade Flygets Hus återinvigt.

Därefter följde allmänt mingel; lättare mat och dryck avnjöts, och besökarna syntes trivas gott i den sköna kvällen framför det vackert nymålade Flygets Hus.#fa=17#