ÖFS - Höststädning i Flygets Hus 2009

2009-11-19 | #pic#I den sedvanliga höststädningen ställde i år ett 20-tal deltagare från de olika föreningarna i Huset upp. Mesta arbetet lades på häckar, träd och grus, vilket resulterade i att tomten kring huset nu fått ett prydligare utseende. Klubbmästaren informerade och fika avnjöts efter väl förrättat värv.

Bildtext: Nu är hela häcken väster om Flygets Hus kapad jäms med backen.#fa=19#