ÖFS - Flygutställning på Arbetets Museum

2009-12-22 | #pic#Arbetets Museum i Norrköping har satt upp en liten utställning om militärt flyg och har valt Saab 32 Lansen som utställningsobjekt. Vi inom ÖFS har bidragit genom att låna ut den 32-modell som normalt hänger i Lansenrummet i Flygets Hus. Även Saabveteranerna har hjälpt till med att ta fram bilder och texter. Utställningen ska pågå till mars månad nästa år.

Bildtext: Lansens radom och katapultstol. Vår lilla modell syns uppe till vänster.#fa=25#