ÖFS - Flygets Hus i Byggnadskultur

2010-08-04 | #pic#I tidskriften Byggnadskultur nr 2.10 uppmärksammas, i text och bilder, renoveringen av Flygets Hus. Byggnads­kultur utges av Svenska Byggnadsvårdsföreningen som har till uppgift att bland annat öka medvetandet om värdet i gamla byggnader och miljöer samt främja byggnadsvård och byggnadskultur. Flygets Hus historia som mässlokal från 1889, övertagandet av ÖFS och KÖFK 1982, samarbetet med länsantikvarier, stiftelser, hantverkare och sponsorer samt undersökningar och det omfattande renoveringsarbetet fram till återinvigningen 2009 berörs. Även en kort presentation av Malmslätt med historik och aktuell verksamhet omfattas.