Välkommen till ÖFS

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap är en av Sveriges största flyghistoriska organisationer och har som en av sina huvuduppgifter att ge olika former av stöd till Flygvapenmuseum på Malmen, Linköping. ÖFS bidrar även på många andra sätt till att bevara svensk flyghistoria, vilket du kan läsa om här på föreningens hemsida. Synpunkter och material tas tacksamt emot av webbredaktören.

Läs mer

 
 


Veckans ÖFS:are

 

Sponsorer

Våra sponsorer betyder oerhört mycket för ÖFS verksamhet. ÖFS tackar stora som små bidragsgivare.